Ammattilaisen opas League of Legends peliin

League of Legends - Ammattilaisen Opas

Aloittelijan oppaassa käsittelimme pelin perusteita ja harrastajan oppaassa valmistelimme lukijan ranked-pelien aloittamiseen. Tässä oppaassa käymme läpi asioita joiden avulla voi kehittyä kohti korkeampia rankingeja ja kilpapelaamista. Apuna tämän oppaan teossa on ollut suomalaisia Master-Grandmaster rankingin omaavia kilpapelaajia.

Kuinka kommunikoida?

Kommunikaatio on yksi suurimpia muutoksia kun vertaa yksin pelaamista joukkueessa pelaamiseen ja ala-rankingeissa pelaamista korkeampiin rankingeihin. League of Legends vaatii korkealla tasolla hyvää joukkuepelaamista ja siten kommunikaatiota. 

Ranked-peleissä käytävää perus-kommunikaatiota käsiteltiin harrastajan oppaassa, mutta kun pelit kovenevat niin senkin täytyy kehittyä. Summoner spellien, ultimate kykyjen ja tiettyjen muiden esineiden ja kykyjen cooldownit, eli aika jolloin ne ovat käytettävissä jälleen, on tärkeää informaatiota. Niiden viestiminen esim. pingien avulla omalle joukkueelle ja joukkuetovereilta saatavan informaation sisäistäminen erottaa harrastelijan pelaajasta joka pelaa kehittyäkseen. Mitä enemmän pystyt tiedottamaan joukkuetovereita (erityisesti jungleria) oman lanevastustajan cooldowneista ja käytössä olevista spelleistä ja kyvyistä, niin sitä paremmin ne pystyvät auttamaan sinua. Myös eri taktiikoiden kommunikointi omalle joukkueelle on erittäin tärkeää, sillä jos kaikki ovat samalla aaltopituudella se tehostaa joukkueen toimintaa. 

Joukkueessa toimiessa kommunikaatio on vielä tätäkin tärkeämpää ja syvempää. Samassa puhelussa on helppo jakaa paljon tietoa ilman että se vaikuttaa pelaamiseen. Taktisia elementtejä, lanelta toiselle siirtymisiä, tornien yms. tuhoamisia ja cooldowneja on helppo jakaa puhumalla ja siten joukkue voi tehdä päätökset seuraavista liikkeistä parhaalla mahdollisella informaatiolla. Usein joukkueessa on yksi pelinsisäinen johtaja joka tekee päätöksiä saamansa informaation perusteella. Erityisen tärkeää kommunikaatiosta kilpapeleissä tulee taisteluiden aikana. Joukkue kommunikoi kohteet, hyökkäämisen, perääntymisen ja käytössä olevat kyvyt keskellä hektistä taistelua. Sekä tiedon jakaminen että sen vastaanottaminen tiukassa tilanteessa vaatii harjoittelua.

Kolmas osa-alue kommunikoinnissa on se kuinka viestit ulospäin ja millaisen kuvan annat itsestäsi. Mikäli sinua pidetään asiallisena pelaajana ja hyvänä tiimitoverina niin menet samalla tasolla pelaavan pelaajan ohi joukkueiden valitessa pelaajia, mikäli tämä toinen pelaaja on luonut itselleen maineen hankalana ja toksisena pelaajana. Myöskin harjoittelukumppanien ja samassa ryhmässä ranked-peleihin liittyvien pelaajien löytäminen on helpompaa mikäli olet asiallinen muita pelaajia kohtaan.

Joukkueen sisällä kommunikointi on myös erittäin tärkeä osa-alue ja iso osa joukkueista kaatuukin juuri sisäisiin ongelmiin joita ei saada ratkaistua. Ryhmässä ja joukkueessa toimiminen ei ole kaikille helppoa, joten se on osa-alue johon kannattaa totuttautua alusta alkaen. Monen lupaavan pelaajan ura on jäänyt lyhyeksi, koska joukkueessa toimiminen ei yksinkertaisesti luonnistu.

Pelaajan asenne ja mentaliteetti

Kehittymisen suhteen yksi tärkeistä ominaisuuksista on oikea asenne peliä, tiimikavereita ja harjoittelua kohtaan. Mikäli mentaliteetti tai henkinen tasapaino on huono, niin myös kehitys on selkeästi hitaampaa. League of Legends on joukkuepeli, joten pelkät omat suoritukset eivät takaa voittoa. Niinpä on yleistä että joukkuetovereiden virheet tai heikompi taso vaikuttaa negatiivisesti ja sen käsitteleminen on erityisen tärkeää. Kommunikaatio-osiossa puhuimme jo tiimikavereille viestimisestä, mutta on tärkeää että viimeistään pelin jälkeen saa nollattua tilanteen jotta uuteen peliin pääsee jälleen tyhjältä pöydältä. Mikäli peli menee tunteisiin, eli ns. tilttaa, se vaikuttaa negatiivisesti peliesityksiin ja asenteeseen muita pelaajia kohtaan. Mikäli havaitset ettet ole normaali rauhallinen itsesi, niin on hyvä pitää taukoa siihen saakka kunnes olet jälleen rauhallinen ja tasapainossa. Mikäli havaitset tilttaamista kesken pelin, niin hyvä vinkki on hiljentää muut pelaajat ja keskittyä omaan peliin. Oman mielen hallinta on harjoittelun tulosta ja on hyvä pyrkiä siihen että pysyy rauhallisena ja oppii rauhoittamaan itseään.

Monesti mielen järkkyminen aiheuttaa epäkohteliasta tai suorastaan törkeää kielenkäyttöä ja toimintaa muita pelaajia kohtaan. Tälläinen toksinen käytös on syytä pyrkiä karsimaan pois heti peliuran alussa, sillä League of Legends rankaisee tälläisestä käytöksestä rajoittamalla viestien lähettämistä tai jopa hyllyttämällä pelitilin määräajaksi tai pysyvästi. Lisäksi monet joukkueet varovat ottamasta toksisia pelaajia nimensä alle, sillä on riski että tälläiset pelaajat tuovat joukkueelle ja sen sponsoreille negatiivista näkyvyyttä.

Yksilö- ja joukkueharjoittelu

Hyvä asenne harjoittelua kohtaan on hyvin tärkeää. Mekaaniset taidot oppii vain pelaamalla ja etenkin pelaamalla hyvällä asenteella. On myös hyvä löytää tasapaino omien vahvojen championien hiomisella huippukuntoon ja uusien asioiden kokeilemisella. Paras keino edetä korkeisiin rankingeihin on pelata muutamaa championia todella hyvin, mutta joukkueessa pelatessa on tarpeen omata laaja valikoima championeita. Täten harjoittelua tulee tehdä molempia asioita silmällä pitäen.

Harjoittelussa tulee muistaa se että liika on liikaa. Jos elämä on pelkkää pelaamista, niin se vaikuttaa hidastavasti kehitykseen. Jos pelaat vain pelaamisen vuoksi ei se automaattisesti tarkoita että kehityt. Kehittyäksesi sinulla tulee olla vireystaso, keskittyminen ja henkinen tasapaino kohdillaan ja se on helpompi toteuttaa jos ei pelaa kellon ympäri. Hyvää harjoitusta voi myös olla katsoa ammattipelaajien otteluita tai korkean rankingin omaavia streamaajia. Analysoimalla muiden pelaamista tai omien pelien uusintoja voi aina oppia pieniä asioita joita voi tehdä itse paremmin. 

Joukkueen kanssa harjoitellessa kannattaa harjoituksiin tullessa olla lämmitelty, mutta ei pelattuna koko päivää. Myös ruokapuoli, riittävät unet ja muut henkilökohtaisen elämän asiat kannattaa olla hoidettuna kuntoon ennen kuin tulee joukkueen harjoituksiin paikalle. Yksi helpoimmista tavoista luoda ongelmia joukkueen sisälle on tulla peleihin/harjoituksiin valmistautumattomana tai huonolla asenteella.

Erilaiset roolit ja taktiikat

Meta, eli yleisesti vahvana pidetyt championit ja pelityylit, määrittelee jonkin verran sitä kuinka laneja pelataan. Mitä korkeammalla tasolla pelataan niin sitä tärkeämmäksi muuttuu pienetkin muutokset championeihin, esineisiin tai monstereihin ja ne vaikuttavat suuresti pelin metaan. Jokaisessa roolissa joutuu siis sopeutumaan muutoksiin jatkuvasti ja se pitää pelaajat varpaillaan. 

Oman roolinsa metan, taktiikoiden, pelityylien ja championeiden synergioiden ja sen miten mikäkin championeiden kohtaaminen toimii opettelu on erittäin tärkeää jotta peliä voi pelata mahdollisimman hyvin. Monet championeista toimivat todella hyvin tiettyjä championeita vastaan ja toisia vastaan taas erittäin huonosti. Pelaaja joutuu muuttamaan pelityyliään riippuen vastustajan championista ja eri tilanteisiin sopeutuminen luo eroa pelaajien välille. Ajoittain joutuu valitsemaan championin ilman että tietää mitä vastustaja pelaa tai tietoisesti heikomman championin vastustajaa vastaan koska joukkue tarvitsee tietyn tyylistä championia. Näissä tilanteissa täytyy pystyä sopeutumaan tilanteeseen ja pelaamaan niin hyvin kuin mahdollista, vaikka tilanne olisikin vastustajalle edullinen.

Korkeissa rankingeissa ja etenkin kilpapelijoukkueissa käytetään ajoittain taktiikoita joita ei näe alemmissa rankingeissa. Tällä tapaa yritetään löytää vastustajaa horjuttava tapa pelata peliä tai saada epänormaalilla pelityylillä etu vastustajaan nähden. Tässä muutama esimerkki tälläisistä taktiikoista:

Invade: Invadella tarkoitetaan taktiikkaa jossa jungler tai muun roolin pelaaja hakeutuu vastustajan jungleen ja joko yrittää saada sillä tapaa häirittyä vastustajan jungleria tai ottaakseen monstereita vastustajan junglesta. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se vaatii joko championin jolla pystyy taistelemaan vahvasti vastustajan jungleria vastaan tai mieluummin vielä lähimpien lanejen pelaajat asemassa jossa ne voivat tulla jungleen tukemaan omaa jungleria nopeammin kuin vastustaja. Myös näkyvyys vastustajan jungleriin on tärkeää ja huonoimmassakin tapauksessa invaden avulla saadaan laitettua wardeja vastustajan jungleen.

Laneswap: Laneswapilla tarkoitetaan taktiikkaa jossa kaksi lanea vaihtaa paikkaa keskenään. Näin voidaan tehdä mid- ja top-lanen kesken jotta saadaan paremmat vastustajat toiselle tai molemmille laneista. Toinen tapa on vaihtaa bot-lanen ja top-lanen paikkoja joko heti pelin alussa jotta päästään pois huonosta 2v2 asetelmasta tai ensimmäisen tornin tuhoamisen jälkeen jotta saadaan myös toiselta lanelta tuhottua torni nopeammin kuin vastustaja ehtii reagoimaan. 

Splitpush: Splitpushilla tarkoitetaan taktiikkaa jossa yksi pelaajista (usein top-laner) puskee vahvasti yhtä lanea ja muu joukkue luo painetta muilla laneilla. Tämä vaatii splipusherille championin joka pystyy voittamaan yksi vastaan yksi taistelut vastustajan championeita vastaan. Splitpusher puskee lanea pakottaen vastustajan lähettämään enemmän kuin yhden pelaajan puolustamaan tai tuhoamaan splipusherin ja se avaa toisaalle kartasta ylivoima-asetelman joka tulee hyödyntää. Mikäli vastustaja ei lähetä tarpeellista vastusta splitpusherille niin se tuhoaa torneja ja/tai lanevastustajansa championin. Tämä taktiikka vaatii sitä että koko joukkue kommunikoi keskenään ja luo painetta yhtäaikaa. 

Joukkue ja kilpapelaaminen

Joukkueessa pelaaminen on iso askel ja se ei sovi kaikille. Joukkueessa pelatessa joutuu olemaan tiiviisti yhteydessä muihin pelaajiin, laittamaan ajoittain joukkueen edun oman etunsa edelle ja opettelemaan kommunikoimaan tehokkaasti. Nämä ovat sellaisia taitoja jotka eivät tule kaikille luonnostaan ja joiden opettelu ei ole kaikkien intresseissä. Kaikki joukkuelajit vaativat sopeutumista, joustavuutta ja kommunikaatiotaitoja ja niin myös League of Legends. Kuitenkin monella tapaa joukkueena pelaaminen antaa paljon enemmän pelaajalle kuin yksin satunnaisten pelaajien kanssa pelaaminen. Kun koko joukkue on ääniyhteydessä, toteuttaa yhteistä pelisuunnitelmaa, tuntee toistensa pelityylit ja voivat yhdessä kommunikaation avulla luoda parhaat lähtökohdat pelin joka vaiheessa, niin peliä voi pelata korkeimmalla mahdollisella tavalla. Yksilötaito on yhä tärkeässä roolissa, mutta ottelun ratkaisevat tekijät voivat yhtä hyvin olla paremmassa kommunikaatiossa, pelisuunnitelmassa tai päätöksenteossa. 

Yksilöpelaaminen ja korkeaan rankingiin nousu on tärkeää sillä tasokkaat joukkueet löytävät pelaajat yleensä korkeilta sijoilta rankingissa, mutta päästäkseen sisään joukkueeseen pelaajan tulee osata joukkuepelaajan taitoja. Joten molempien osa-alueiden harjoitteleminen alusta alkaen on tärkeää. Niinpä hyvä vaihtoehto on pelata kilpaa harrastetasolla pienemmissä turnauksissa ja näin opetella joukkueessa toimimista samalla kun kehittää yksilötaitoja. Hyvän rankingin pelaaja ei automaattisesti ole hyvä lisä joukkueeseen. Monet korkean rankingin pelaajat ovat saavuttaneet menestyksensä olemalla hyviä vain yhdellä championilla, ovat liian toksisia tai eivät omaa tarvittavia sosiaalisia taitoja joukkueessa pelaamiseen. 

Yksi iso tekijä joukkuepelaamisessa on se että jossain vaiheessa valmennus astuu mukaan kuvioon. Valmentajat ja analystit voivat tuoda tärkeää oppia pelaajille sekä henkilökohtaisen pelisuorituksen, että joukkueessa toimimisen suhteen. Niinpä kehitysvaiheessa kannattaa mieluummin valita hieman heikompi joukkue jossa on valmennusta tarjolla kuin hieman parempi joukkue jossa sitä ei ole. Valmentaja ja muut taustajoukot ovat osa joukkuetta korkealla tasolla pelatessa ja siten pelaajan tulee oppia palautteen, ohjeiden ja jopa käskyjen vastaanottamista. 

Viimeisenä asiana joukkuepelaamiseen haluan sanoa että kehitysvaiheessa kannattaa miettiä tarkkaan mihin paperiin nimensä allekirjoittaa. Monet pienemmät organisaatiot tarjoavat sopimuksia jotka hyödyttävät organisaatiota vahvasti mikäli pelaaja kehittyy ja mahdollisesti hankaloittaa etenemismahdollisuuksia. Kannattaa aina luetuttaa sopimustarjous lakimiehellä tai kokeneemmalla pelaajalla/valmentajalla. 

Onnea kehitykseen pelikentillä! Esports Vikingsin sivusto ja twitter tarjoavat tuoreimman tiedon mistä ja milloin voit seurata kuin lajin huiput taistelevat toisiaan vastaan.

 

Miika image

Miika

5 maaliskuu 2020

Gdpr Image

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies

x