Katsojan opas PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) peliin

PUBG Katsojan Opas

PlayerUnknown’s Battlegrounds (tuttavallisemmin PUBG) on battle royale - genren peli, jonka pääidea on se että joukko pelaajia, yleensä 64 kappaletta (16 joukkuetta), hyppää lentokoneesta saarelle tai aavikolle ja voittaja on se joukkue joka on viimeisenä elossa. Turnauksissa pisteitä saa joko selviytymisestä pidempään kuin muut joukkueet tai eliminoimalla muita pelaajia. Turnauksissa pelataan neljän pelaajan joukkueissa, mutta myös pari- tai yksilö-turnauksia nähdään ajoittain. Turnauksissa joukkueet pelaavat useita otteluita ja voittaja on se joka kerää suurimman yhteispistemäärän näistä otteluista.

Mitä tapahtuu pelin alussa?

Lentokone lentää suoraa viivaa pelialueen yli satunnaisesta suunnasta ja pelaajat voivat pudottautua siitä milloin haluavat. Kun pelaajat liittyvät peliin he näkevät lentokoneen lentoreitin joka vaihtelee joka pelissä ja tekevät sen perusteella suunnitelman pelin alkua koskien. Varsinaisesti peli alkaa lentokoneen lähdettyä liikkeelle.

Suurimmalla osalla joukkueista on yksi tai kaksi paikkaa jonne he lentokoneesta pudottautuvat aina kun mahdollista. Yleensä joukkueet muuttavat ennalta harjoiteltua taktiikkaa vain pakon edessä. Tälläisiä tilanteita voi olla esimerksi kilpaileva joukkue joka käyttää samaa aluetta omassa pelissään tai jos peli ei kulje ja tarvitaan muutosta pelitaktiikkaan. Toki osa joukkueista luo pelisuunnitelmansa sen mukaan mitä joukkueita on samassa ottelussa ja valitsee paikan jota muut eivät käytä. Luonnollisesti myös lentokoneen reitti määrittelee paljon minne on järkevää tai edes mahdollista laskeutua. On tärkeää pystyä nopeasti sopeutumaan uusiin tilanteisiin, sillä jokainen peli on erilainen.

Kun pelaaja hyppää lentokoneesta on hänellä mahdollisuus hallita omaa putoamistaan. Vapaapudotuksella pelaaja putoaa nopeammin kohti maata, mutta etäisyys lentokoneesta jää vähäiseksi, kun taas laskuvarjon kanssa pelaaja pääsee pidemmälle lentokoneen lentoreitistä mutta tulee hitaammin maahan. Ilmalennon aikana joukkue viimeistelee taktiikkansa koskien pelin alkuosaa, katselee ympärilleen keräten tietoa minne muut joukkueet pudottautuvat ja etsii katsellaan ajoneuvoja joiden luokse pudottautua ja siten varmistaa että joukkue pääsee nopeasti liikkumaan parhaaseen sijaintiin pelialueella.

Pelaajat pudottautuvat maahan joko ajoneuvojen viereen tai rakennusten eteen josta aloittavat aseiden, panosten, varusteiden, lääkintätarvikkeiden ja aseiden lisäosien keräämisen. Osa joukkueista toteuttaa tämän osion mahdollisimman nopeasti ja lähtevät heti kelvollisen varustetason saavuttaessaan ensimmäisen ympyrän keskelle ajoneuvoilla jotka kerättiin maahan pudottautuessa, kun taas osa joukkueista kerää itselleen parhaan mahdollisen varustetason ja tulevat pelialueelle vasta ensimmäisen ympyrän jo sulkeuduttua. Se kuinka nopeasti joukkue hakeutuu haluamaansa sijaintiin ratkaisee paljon pelin kulkua. Ne joukkueet jotka hakeutuvat nopeasti alueen keskustaan liikkuvat usein hyvin vähän ja lähinnä tulittavat ympärilleen liikkuvia joukkueita, kun taas myöhässä alueelle tulevat joukkueet liikkuvat yleensä pelialueen reunan mukana ja taistelevat tiensä eteenpäin.

Mitä tapahtuu pelin keskivaiheessa?

Kun peliä on kulunut puolitoista minuuttia tulee kartalle näkyviin ensimmäinen ympyrä. 3 minuuttia tämän jälkeen alkaa pelialueen reunat pienemään kohti tätä ympyrää ja ulkopuolelle jäävä “sininen alue” tekee vahinkoa siellä oleville pelaajille. Pelin edetessä vahingon määrä kasvaa. Ensimmäisen ympyrän aikana pelialueen ulkopuolella voi helposti olla jopa minuutteja kun ajoittain parantaa itsensä esineiden avulla, mutta pelin loppuvaiheessa jo pari sekuntia pelialueen ulkopuolella tappaa. Aina kun pelialue sulkeutuu ympyrään, niin uusi entistä pienempi ympyrä ilmestyy ja ympyrästä riippuen n.minuutin kuluttua pelialue lähtee jälleen pienemään kohti uutta ympyrää. Tätä jatkuu kunnes vain yhdeltä joukkueelta on pelaajia hengissä tai viimeinen yhdeksäs ympyrä sulkeutuu eliminoiden jäljellä olevat pelaajat.

Siirtyminen varusteiden keräämis-, eli “loottaamis”-, alueelta ensimmäisen ympyrän sisään on yksi pelin tärkeimpiä taktisia vaiheita. Ensimmäisenä ympyrän keskellä olevat joukkueet pääsevät valitsemaan haluamansa rakennukset, metsiköt, kuopat tai mäet, kun taas myöhemmin paikalle tulevat tyytyvät siihen mitä on jäljellä ja joutuvat pelaamaan varovaisemmin, joskin nämä joukkueet ovat lähtökohtaisesti paremmilla varusteilla liikenteessä. Tiedonkeruu on tämän vaiheen aikana kaikki kaikessa. Ensimmäisenä kohteeseensa saapuneet joukkueet keräävät tietoa miten joukkueet ympärille asettuvat ja myöhemmin alueelle saapuvat keräävät tietoa minne sijainteihin on jo joukkueita asettunut ja mitä on yhä vapaana. Myös yleisiä ajoreittejä saatetaan tarkkailla ja yrittää tehdä väijytys ohitse ajaville. Yleensä tässä vaiheessa peliä kaikki joukkueet ovat yhä elossa.

Pelin tempo ja jännitys kasvaa toisen ympyrän sulkeutuessa, sillä jokainen ympyrä pienentää pelialuetta ja monet tiimeistä joutuu liikkumaan kohti uutta aluetta jossa on liian vähän tilaa kaikille joukkueille. Maastonmuotojen ja savukranaattien käyttö nousee tärkeään rooliin kun käytössä oleva alue on ahdas, mutta täytyy siirtyä uuden pelialueen sisälle tai kohti alueen keskustaa ja siten suuremmalla todennäköisyydellä olla sisällä seuraavassakin ympyrässä. Joukkueet haluavat viimeiseen asti vältellä avoimia alueita, joissa ei pääse suojaan, mutta mikäli joukkue on pakotettu siirtymään avoimelle alueelle niin se voi käyttää ajoneuvoja tai savukranaatteja suojana. Niinpä ajoneuvojen tuhoaminen vihollisilta on tärkeässä roolissa pelin edetessä, sillä ilman ajoneuvoja osa siirtymistä on hankalampia ja niitä ei ole käytettävissä ylimääräisinä suojina pelin lopussa. 

Uusien pelialueiden sijaintia voi todennäköisyyksien kautta ennakoida, mutta loppujen lopuksi alueet määrittyvät satunnaisesti noudattaen kuitenkin turnauksen säännöistä löytyviä sääntöjä. Luonnollisesti alueen keskellä ollessa on suuri todennäköisyys olla uuden pelialueen sisällä. Kun pelaaja ottaa vastaan vahinkoa enemmän kuin hänellä on healthia, niin yksilöpelissä pelaaja kuolee. Pari- ja joukkuepeleissä pelaaja kuitenkin healthin mennessä nollaan tippuu kontilleen ja ei pysty tekemään muuta kuin liikkumaan konttaamalla ja tiputtamaan esineitä pois hallustaan. Mikäli vihollinen ei saa vahingoitettua kontillaan olevaa vihollista, niin joukkuetovereilla on mahdollisuus nostaa pelaaja vielä takaisin peliin. Jokainen kontilleen joutuminen vähentää aikaa nostaa pelaaja takaisin peliin ennen kuin pelaaja kuolee. Onkin pelin edetessä erittäin tärkeää että joukkue saa pidettyä mahdollisimman monta pelaajaa hengissä, sillä miesylivoimalla on huomattavasti helpompi taistella vastustajaa vastaan kuin alivoimalla etenkin kun on tärkeää myös seurata ettei sivustasta tai takaa pääse toinen joukkue yllättämään kesken taistelun.

Mitä tapahtuu pelin loppuvaiheessa?

Alueen pienentyessä rakennukset ja muut suojat nostavat arvoaan ja näistä usein taistellaan verisesti. Mikäli viimeisissä ringeissä on vain yksi kunnollinen suoja tai yhdellä joukkueella enemmän elossa olevia pelaajia kuin muilla niin se antaa etulyöntiaseman. Myöskin se kuinka paljon joukkue on joutunut taistelemaan ennen loppuratkaisuja on merkittävässä roolissa, sillä mikäli suojaliivit tai kypärä on menetetty taisteluissa tai ammukset ovat vähissä niin se hankaloittaa loppuratkaisua ja voi maksaa joukkueelle voiton. Nykyisissä säännöissä tappojen arvo on kohtalaisen korkea, joten taistelemalla voi sijoittua korkealle pistetaulukossa vaikka loppusijoitus ei olisikaan korkea.

Mitä huomioida ottelulähetyksessä?

Pitkin ottelua kannattaa seurata näitä muuttujia

 • Elossa olevien pelaajien määrä
 • Ringin sijainti verrattuna joukkueiden aloituspaikkoihin
 • Ammusten määrä, aseiden malli, varusteiden kunto, savu- ja räjähtävien kranaattien määrä
 • Uusien rinkien sijainti
 • Alueella olevien rakennusten/suojien määrä ja sijainti

Mitä ottelulähetyksessä kannattaa seurata?

PUBG-lähetyksessä ei ole kauheasti eri informaatiota ruudulla, mutta siitä löytyy kaikki tarvittava pelin seuraamiseen. Yläreunan oikeassa laidassa on tieto siitä kauanko peliä on pelattu ja kuinka monta joukkuetta/pelaajaa on yhä elossa. Loput jokaisesta lähetyksestä löytyvät tiedot ovat alareunassa. Oikeassa laidassa on kartta joka näyttää seurattavan pelaajan lähialueen ja kartan yläpuolella on tieto milloin pelialue seuraavan kerran lähtee pienenemään. Alareunan keskellä on seurattavan pelaajan tiedot, kuten aseistus, varustus, health, tappojen määrä yms. ja vasemmassa laidassa on seurattavan pelaajan joukkueen tiedot. Näiden lisäksi sivun vasemmassa reunassa on joissakin turnauksissa nähtävissä reaaliaikainen pistetilanne ja jossakin päin ruutua, riippuen turnauksesta, löytyy tieto monesko kartta on meneillään. Ajoittain pelilähetys näyttää myös koko pelialueen karttaa jotta joukkueiden sijoittumista on helpompi seurata. Monissa turnaukssisa on käytössä myös ylimääräinen ottelulähetys joka näyttää pelkästään pelialueen karttaa ja mahdollisesti reaaliaikaista pistetilannetta.

Sanasto

 • Lootti/loottaaminen (Loot/looting) - Aseiden, esineiden ja ammusten kerääminen pelialueelta.
 • Knockaantuminen, konttaaminen (Knock)- Pelaajan healthin meneminen nollaan, jolloin pelaaja joutuu kontilleen odottamaan että joukkuetoveri tulee pelastamaan.
 • Ressaus (Rez) - Kontillaan olevan pelaajan nostaminen takaisin peliin.
 • Gatekeeppaus (Gatekeeping) - Alueen rajalla pelattava taktiikka jossa yritetään estää muita joukkueita saapumaan alueen sisälle.
 • Third party - Taktiikka jossa tullaan kolmantena joukkueena taisteluun joka on jo valmiiksi käynnissä. Ajatuksena on yllättää joukkueet jotka ovat keskittyneet taistelemaan keskenään.
 • Kana-ateria, kana (Chicken dinner) - Ottelun voittaminen, eli viimeisenä elossa oleminen.
 • Sininen (Blue) - Pelialueen ulkopuolinen osa, joka tekee vahinkoa pelaajille.

Otteluiden pisteytys:

1. sija 10 pistettä
2. sija 6 pistettä
3. sija 5 pistettä
4. sija 4 pistettä
5. sija 3 pistettä
6. sija 2 pistettä
7. sija 1 piste
8. sija 1 piste
9.-16. sija 0 pistettä
   
Tappo 1 piste

Millaisia aseita PUBG:ssa on?

Pelaaja voi kantaa mukanaan yhtä lyömäasetta, kahta pääasetta (konepistooli, haulikko, kevyt konekivääri, rynnäkkökivääri, tarkkuuskivääri), yhtä pistoolia ja pitää esillä yhtä kranaattia kerrallaan. Kranaatteja kuitenkin voi olla repussa useampia laatuja, mutta muita aseita ei voi säilöä reppuun. Osa aseista on löydettävissä vain tietyistä kartoista. Lisää tietoa aseista ja asetyypeistä löytyy mm. https://pubgmap.io/weapons.html ja https://pubg.gamepedia.com/Weapons 

Kranaatit

Räjähtävät kranaatit ovat suuressa roolissa niin puolustettaessa, kuin hyökätessä. Ne tekevät vahinkoa ympärilleen, mutta vievät paljon tilaa repussa joten niitä pystyy kantamaan mukana vain rajallisen määrän.

Savukranaatit ovat niin ikään tärkeitä sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä, sillä niiden avulla pystytään etenemään suojassa ja nostamaan turvallisesti polvilleen joutuneita joukkuetovereita takaisin taisteluun. Myös savukranaatit vievät paljon tilaa repussa, mutta niiden mukana pitäminen on elintärkeää pelin loppuvaiheessa.

Sokaisukranaatti sokaisee ja aiheuttaa kuuloa häiritsevän pamauksen. Tämä kranaatti ei ole yhtä suosittu kuin muut pelin kranaatit, mutta se on erittäin hyödyllinen rakennusten valtaamisessa ja vastustajan kimppuun hyökätessä.

Polttopullo luo tulimeren hajotessaan ja pakottaa vihollisen liikkumaan tai estää vihollisen liikkumisen tiettyyn suuntaan. Erityisesti polttopulloja käytetään rakennuksia vallatessa ja vihollisten pakottamisessa pois suojaisasta sijainnista.

Aseiden lisäosat

Aseisiin on tyypistä ja mallista riippuen saatavilla laaja valikoima lisäosia. Selkeästi tärkein lisäosa on tähtäimet ja kiikaritähtäimet, joita on saatavilla 15-kertaiseen zoomaukseen saakka. Tähtäinten lisäksi aseisiin saa kiinnitettyä lippaita jotka mahdollistavat suuremman määrän panoksia ja/tai nopeamman latausajan, piipun päähän äänenvaimentimen, kompensaattorin tai suuliekin piilottajan sekä aseen runkoon kädensijan tai uuden aseen perän paremman tarkkuuden ja sarjatulen hallinnan saavuttamiseksi.

Millaisia ajoneuvoja PUBG:ssa on?

Pelistä löytyy useita erilaisia ajoneuvoja vedellä ja maalla liikkumiseen. Moottoripyörät, rantakirput ja vesijetit ovat nopeita, mutta niissä ei ole minkäänlaista suojaa tulitusta vastaan ja niihin mahtuu ainoastaan kaksi pelaajaa. Henkilöautot ovat nopeita ja niihin mahtuu koko joukkue, mutta ne tarjoavat heikon suojan tulitusta vastaan ja tuhoutuvat helposti. Kestävin ajoneuvotyyppi on panssaroidut ajoneuvot ja veneet, jotka kuitenkin ovat hitaita ja käyttävät paljon polttoainetta. 

Millaisia karttoja PUBG:ssa on?

Kilpailullisissa joukkue-otteluissa käytetään turnauksesta riippuen eri karttoja. Erangel ja Miramar ovat käytössä periaatteessa aina, mutta sen lisäksi kolmantena karttana voidaan pelata joko Sanhok tai Vikendi. Pelistä löytyy myös muita karttoja, mutta näitä ei pelata kilpailullisissa otteluissa.

Erangel

Pelin ensimmäinen kartta ja yhä pelaajien silmissä paras kilpapelaamisen kannalta. Pelialue sisältää pääsaaren, jonka läpi kulkee joki, sekä pienemmän armeijan tukikohdan sisältävän saaren. Saaria yhdistää kaksi siltaa ja maisemaa hallitsee pääsaaren kaksi vuorta. Maasto on pääasiassa tasaista, mutta vuoret, mäet ja rannikon kalliot luovat korkeuseroja. Pääsaarelta löytyy tusinan verran kaupunkeja/kyliä ja armeija-saarelta yksi kaupunki ja armeijan tukikohta. Lisäksi teiden varsilta löytyy rutkasti pienempiä taloryhmittymiä. 

Taktiikan kannalta tärkeitä kohtia ovat vesistöjen ylitykset ja vuorien/mäkien hallinta. Lisäksi tärkeää on ajoreitin ja sijainnin valitseminen, sillä pelialueella on paljon peltoja ja muita aukeita alueita.

Miramar

Miramar on toinen kilpailullisissa peleissä käytettävä kartta. Tämä kartta sisältää pelialueen joka sijoittuu aavikolle ja siinä on vettä huomattavasti vähemmän kuin Erangelissa. Miramar on täynnä erilaisia mäkiä ja vuoria, tehden liikkumisesta ajoneuvoilla hankalaa teiden ulkopuolella. Pelialueelta löytyy tusinan verran kaupunkeja/kyliä, mutta suurin osa alueesta on paljasta kalliota ja aavikkoa. 

Taktiikan kannalta tärkeitä kohtia on ajoreitit ja maastonmuotojen hyödyntäminen. Välimatkat ovat pitkiä, joten ajoneuvot ovat erityisen suuressa roolissa Miramarissa. Ajoneuvojen pitäminen käyttökuntoisena ja vihollisen ajoneuvojen tuhoaminen on avain menestykseen tässä kartassa.

Sanhok

Sanhok on selkeästi pienempi kuin Erangel tai Miramar ja siten ei sovellu joukkuepelaamiseen. Tämä kaakkois-aasian sademetsiin sijoittuva kartta soveltuu kuitenkin pienen kokonsa vuoksi mainiosti solo- ja pari-turnauksiin. Pelialue koostuu kolmesta saaresta joita yhdistää toisiinsa sillat. Alueelta löytyy niin sotilastukikohtia kuin paratiisihotellejakin. Koko pelialue on tasaisesti täytetty kylillä ja talorymittymillä. Pelialueen pienen koon vuoksi ajoneuvoja käytetään huomattavasti vähemmän ja etäisyydet ovat kuljettavissa jalkaisin.

Taktisesti Sanhok eroaa muista kartoista huomattavasti, sillä korkeuseroja on hyvin rajallisesti ja joka nurkan takana on rakennuksia. Vettä on hyvin suuri osa alueesta, mutta sitä ei juuri pääse hyödyntämään. Hankalin taktinen elementti on saarelta toiselle siirtyminen.

Vikendi    

Vikendi on tuorein kilpapelaamisen pariin otettu kartta. Tämä Balkanin niemimaan talvisiin oloihin sijoittuva saari on jaettu kahteen osaan osittain jäätyneen joen toimesta. Kooltaan se on hieman Erangelia pienempi, mutta suurempi kuin Sanhok. Alueelta löytyy Neuvostoliittolaista arkkitehtuuria, vuoristoa, linna ja jopa Dinosaurus-puisto.

Taktisen omalaatuisuuden tuo lumi, johon pelaaja jättää jalanjäljet liikkuessaan. Haasteita luo myös jäätyneen joen ylittäminen, sillä joen penkka on hyvin avointa maastoa.

Kuinka voin nauttia enemmän kannattamisesta?

PUBG on parhaimmillaan silloin kun ymmärrät kuinka peli toimii. Onneksi asiantuntevat selostajat pyrkivät selittämään peliä myös katsojille jotka eivät ymmärrä pelin kaikkia osa-alueita. Helpoiten peliä oppii ymmärtämään pelaamalla sitä itse. PUBG on kuitenkin perusidealtaan erittäin yksinkertainen peli, joskin kuudentoista joukkueen seuraaminen samalla pelialueella voi olla haastavaa aluksi. 

PUBG, kuten mikä tahansa esports-peli, on parhaimmillaan hyvässä yhteisössä, joten kannattaa hakeutua muiden PUBG:ia seuraavien joukkoon ja seurata joukkueiden sosiaalista mediaa. Suomessa on myöskin erittäin aktiivinen PUBG-yhteisö, PUBG Finland.

 

Miika image

Miika

5 maaliskuu 2019

Gdpr Image

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies

x