Ammattilaisen opas PUBG-peliin

PUBG Ammattilaisen Opas

Tämä opas keskittyy siihen kuinka pelaaja voi ottaa ensimmäiset askeleet kohti PUBG:n esports-puolta ja siten taistelemaan tietään kohti ammattilaisuutta. PUBG:n kilpailullinen puoli eroaa suuresti normaalipelien tai rankedin pelaamisesta, sillä ryhmätyö, kommunikaatio ja strateginen pelaaminen ottavat vallan. Vaikka kilpailullinen puoli on haastavaa ja vaatii paljon uuden oppimista, on se myös todella palkitsevaa ja omasta mielestäni kilpaileminen on paras osa PUBG:ia. Kilpaileminen on myös helppoa, sillä jonkin tason kilpailua on jatkuvasti tarjolla ja turnausten välissä taitoja pääsee kehittämään scrimeissä, eli organisoiduissa harjoitusotteluissa, muita kilpajoukkueita vastaan. On aika katsastaa mitä askeleita pelaajan on hyvä ottaa matkalla kilpapelaajaksi.

Kuinka kehittää omaa peliä jos haluaa ammattilaiseksi?

Kaikki harrastajan oppaan taidot ovat tärkeässä roolissa myös kilpaa pelatessa, joten ilman hyvin treenattua ampumataitoa, karttojen tuntemusta ja ajoneuvojen/kranaattien käyttöä on turha haaveilla menestyksestä. Kilpapelaaminen vaatii kuitenkin paljon uusia taitoja, näistä luultavasti tärkeimpänä kommunikaatio. Tässä avattuna muutamia asioita joita kannattaa harjoitella ja ottaa huomioon kun etenee kohti kilpapelaamisen vaativaa maailmaa.

Kommunikaatio

Kommunikaatio joukkueen sisällä on huipputärkeää. Jokaisen pelaajan tulee jakaa tietoa omasta varustetilanteestaan, ylimääräisistä varusteista, ajoneuvojen tai vihollisten sijainnista, sekä ajatuksistaan joukkueen strategian suhteen. Monesti näitä ääneen puhuttuja viestejä vahvistetaan vielä merkitsemällä karttaan haluttu sijainti. Alueelle saapuessa pelaajien sijoittuminen ja kuka hakee tietoa mistäkin suunnasta on tärkeää kommunikoida, jotta jokainen ilmansuunta on varmasti tarkkailun alla. Kaikkein hektisintä kommunikaatio on taistelun aikana, sillä tietoa pitää jakaa nopeasti ja vielä nopeammin on reagoitava saatuun tietoon. Monissa tilanteissa hyvä ampumataito ei tuo menestystä taisteluissa, jos joukkueen kommunikaatio ja yhteispeli ei toimi. Kranaatit, vastustajan sivustaan koukkaaminen ja tarvittaessa perääntyminen on asioita jotka vaativat kesken taistelun viestimistä ja hyvän joukkueen merkki on se että keskustelu sujuu myös taistelun aikana.

Usein päätöksentekoa johtaa pelinsisäinen johtaja (IGL), joka tekee päätökset saamansa informaation perusteella. IGL on se joka tuntee pelin taktiset ominaisuudet parhaiten ja pystyy sisäistämään saamaansa tietoa tehokkaasti. IGL:n täytyy kestää hyvin painetta ja kyetä tekemään nopeita päätöksiä tiukassa tilanteessa. Se että joukkueessa on IGL ei tarkoita sitä että muut pelaajat saavat keskittyä vain omaan pelaamiseensa, sillä IGL ei voi tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä ilman että saa tarvittavan infon muilta joukkueenjäseniltä. Usein joukkueessa on vähintään yksi pelaaja joka tukee IGL:ää ratkaisuissa ja tietyissä tilanteissa voi ottaa komennon jopa itselleen.

Hyvä kommunikaatio lähtee luottamuksesta ja arvostuksesta muita joukkuetovereita kohtaan. Joukkuehenki ja synergia on erityisen tärkeää juuri PUBG:issa, sillä peli vaatii jatkuvaa sopeutumista uusiin tilanteisiin, tehokasta päätöksentekoa ja hyvää kommunikaatiota. Niinpä jokaisen pelaajan tulee toimia joukkueen jäsenenä niin että muilla jäsenillä on mahdollisimman hyvä olla osana joukkuetta. 

Pelisuoritus PUBG:ssa on pitkälti riippuvainen hyvästä itseluottamuksesta ja momentumista. Mikäli pelaaja tai koko joukkue tuntee epävarmuutta, niin se pelaa liian pelokkaasti ja antaa etulyöntiaseman muille joukkueille. Onnistumiset luovat onnistumisia ja epäonnistumisista täytyy päästä yli nopeasti. Muiden joukkueen jäsenten rohkaisu ja tsemppaus on tiukassa paikassa hyödyllistä, kun taas pelkkä negatiivinen palaute vaikuttaa pelisuoritukseen heikentävästi. Tässä pelissä neljä mekaanisesti parasta pelaajaa ei välttämättä luo parasta joukkuetta jos ei roolitus, synergia ja yhteishenki ole myös kunnossa. Tässä tärkeää roolia ajaa myös harrastajan oppaassa opitut keinot oman mielen hallintaan. Mikäli itse on epätasapainossa, niin myös helpommin kommunikoi vähemmän rohkaisevasti joukkuetovereilleen.

Roolit

Jokaisessa joukkueessa roolitukset eroavat toisistaan ja joissain joukkueissa roolit ovat hyvin häilyvät. Yleisesti suurimmassa osassa joukkuetta on pelinjohtaja (IGL), jonka tehtävä on luoda joukkueelle pelisuunnitelma ja ohjata muiden pelaajien tekemistä saamansa informaation pohjalta. Jokainen pelaaja osallistuu päätöksentekoon, mutta IGL sanoo viimeisen sanan. Muut roolit ovat monesti hyvin häilyviä, sillä PUBG:issa jokaisen täytyy osata vähän jokaista roolia, sillä tilanteisiin ei voi ennakkoon valmistautua. 

Scout, eli tiedustelija on joissain joukkueissa erillinen rooli ja joukkue pyrkii lähettämään aina saman pelaajan tiedustelemaan kun taas toisissa joukkueissa tämä henkilö vaihtelee suuresti tilanteesta riippuen. Tiedustelija liikkuu ensimmäisenä uuteen sijaintiin tarkkailemaan missä on vihollisia ja usein etsimään joukkueelle parasta mahdollista sijaintia pelata seuraavaksi. Tiedustelija joutuu ajoittain myös puolustamaan uutta sijaintia muita joukkueita vastaan. 

Support, eli tukipelaaja on pelaaja jolle annetaan ne aseet joita muut eivät halua ja se pelaaja joka pitää huolta sivustan tai selän turvaamisesta ja jättää vihollisten tuhoamisen pääasiassa muille pelaajille. Supportin tulee olla hyvin joustava ja tehdä kaikkensa joukkueen menestymisen eteen. Monissa joukkueissa ei ole varsinaista support-pelaajaa, mutta toisissa tämä rooli on annettu pelaajalle jonka taito on muualla kuin ampumisessa (esim. IGL) tai jonka pelivire ei ole parhaimmillaan.

Aseroolit vaikuttavat lähinnä siihen ketkä pelaajista pelaavat mielellään pulttilukkoisia tarkkuuskivääreitä ja ketkä pelaavat puoliautomaattisia tarkkuuskivääreitä. Myös rynnäkkökiväärien osalta ihmisten mieltymykset voivat vaihdella ja joukkue pyrkii jakamaan aseet niin että nämä mieltymykset otetaan huomioon.

Valmennus

PUBG-joukkueen valmennus vaatii monenlaisia taitoja. Täytyy kyetä auttamaan joukkuetta taktisen pelaamisen kehittämisessä ja virheiden etsinnässä, mutta samalla täytyy myös kyetä pitämään huolta joukkueen yhteishengestä, ilmapiiristä ja kommunikaatiosta. Tämän lisäksi myös vihollisen scouttaus on hyvin tärkeässä roolissa turnauksiin lähdettäessä, sillä muiden joukkueiden loottaus-alueen ja liikkumisreittien tuntemus vaikuttaa suuresti pelaamiseen. Ihannetilanteessa joukkueella olisi kolme asiantuntijaa: yksi joka tuntee pelin taktisen puolen ja osaa analysoida joukkueen pelaamista, yksi joka tuntee mentaalipuolta, osaa luoda yhteishenkeä ja parantaa kommunikaatiota, sekä yksi jonka vahvuus on analysoida vastustajien pelaamista ja pitää kirjaa kuinka viholliset pudottautuvat lentokoneesta ja liikkuvat kartalla. Monesti pelaajat itse ottavat roolia vastustajien scouttaamisessa ja valmentajan tehtäväksi jää kaksi ensimmäistä kohtaa. 

Valmentajan roolin hankaluuden lisäksi myös pelaajan roolin valmennuksen alla pelatessa voi olla haastava. Yleensä valmennusta on tarjolla vasta siinä vaiheessa uraa kun ollaan jo aivan kärkijoukkueissa ja se hankaloittaa pelaajan oppimista valmennuksen alla olemiseen. PUBG on peli jossa hyvin pienet asiat ratkaisevat lopputuloksen ja jossa virheen mahdollisuus on olemassa koko ottelun ajan. Pelissä tapahtuu paljon ja pelaaja näkee pääasiassa vain oman toimintansa, joten pelaajan näkemys tilanteesta voi erota suuresti siitä mitä valmentaja näkee isommassa mittakaavassa. Myös se että joukkueen suorituskyky on todella suuresti kiinni joukkueen synergiasta ja joukkuehengestä, on valmentajan pidettävä vielä normaalia enemmän huolta siitä että joukkue toimii hyvin yhteen. Tämä voi olla ajoittain haastavaa pelaajille jotka ovat luoneet uransa pyrkimällä olemaan kilpailijoitaan parempia yksilöllisesti ja raivaamaan tiensä muiden ohi. 

Kuten jo sanottua ilmapiiri on erityisen tärkeää PUBG:issa ja siten valmentajan/valmentajien olisi syytä olla sellaisia että pelaajat tuntevat olonsa hyväksi näiden seurassa. Samoin valmentajan on tehtävä työnsä niin että se ylläpitää hyvää henkeä joukkueessa. Pelaajavaihdokset aloittavat joukkuehengen ja kommunikaation kehittämisen melkein nollapisteestä, joten pelaajavaihdosten olisi syytä kehittää joukkuetta muilla osa-alueilla. Joskus kuitenkin pelaajavaihdokset ovat pakollisia joukkueen tason eteenpäin viemiseksi tai joukkuehengen kehittämiseksi. 

Taktiikat

PUBG-ottelu on täynnä pieniä ja isoja taktisia päätöksiä. Heti kun ensimmäinen pelialue tulee esille on päätettävä lähteekö hakemaan nopeasti parhaan mahdollisen sijainnin alueelta, joskin heikolla varustuksella. Vai lähteekö nopeasti liikenteeseen, mutta valitsee sijainnin josta saa vielä lisää varusteita. Vai kenties kerää rauhassa varusteita ja menee alueelle viimeisten joukossa mutta paremmin varustettuna. Kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Paljon vaikuttaa myös missä päin karttaa pelialue on verrattuna joukkueeseen ja kuinka hyviä varusteita joukkueelle on ollut saatavilla.

Toiset joukkueet hakeutuvat aina kun mahdollista alueen keskiosaan jotta tuleville alueille ei tarvitse liikkua lainkaan tai huonoimmassakaan tapauksessa ei kovinkaan pitkiä matkoja. Toiset taas jättäytyvät alueen reunalle ja luottavat taistelutaitoonsa ja strategiseen osaamiseensa ja keräävät hyvän pistemäärän taistelemalla tiensä alueelta toiselle. Molemmissa taktiikoissa on myös varjopuolensa. Keskusta on yleensä hyvin miehitetty ja sinne päästäkseen tarvitsee olla ajoissa liikkeellä ja mikäli alue siirtyykin ihan edellisen pelialueen reunalle on keskustasta ajoittain hankala liikkua eteenpin juurikin siksi että alueella on paljon muitakin. Reunalla pelatessa taas on aina riski joutua useamman joukkueen kanssa taisteluun ja alivoimaisena selviytymiseen tarvitaan ihmetekoja. Myös se että alue voi aina siirtyä aivan toisella puolelle pelialuetta luo riskinsä tähän taktiikkaan.

Pelialueen lukeminen on myös yksi tärkeä taito. Pelialueen muodostumiseen on monenlaisia sääntöjä ja ehtoja. Näiden perusteella voidaan laskea todennäköisyyksiä minne alue tulee liikkumaan. Esimerkkinä vaikkapa se että kilpailullisissa asetuksissa neljännellä alueella voi olla vain vähäinen määrä vettä, joten alue siirtyy poispäin vedestä. Pelialueen asetukset voivat vaihdella eri turnausten osalta ja turnauksen sääntökirjasta löytyy aina tieto millä asetuksilla pelataan. Asetukset luonnollisesti vaikuttavat myös pelialueiden todennäköisyyksiin.

On mahdotonta tehdä aina oikeita ratkaisuja, joten valttia on se että kykenee tekemään tasaisesti enemmän hyviä ratkaisuja kuin huonoja. Joukkueen tapa pelata ja vahvuudet pelissä vaikuttavat suuresti siihen mikä ratkaisu taktisesti on järkevin. Epäonnistumisia tulee kuitenkin vastaan, joten niistä oppiminen ja ylipääseminen on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia mikäli haluat kehittyä hyväksi pelaajaksi.

Missä pelata kilpaa?

Omia taitoja on hyvä kehittää normaalissa matchmakingissa, mutta rinnalle on hyvä ottaa myös kilpapeliasetuksilla pelattavia pelejä, jotta tottuu pelaamaan eri asetuksilla. Pelin oma ranked-pelimuoto tarjoaa helpon tavan pelata hieman normaalipelejä kilpailullisemmin. Joukkueena pelatessa Faceit-sivuston ladder tai GLL-sivuston päiväturnaukset tarjoavat loistavan ja helpon ympäristön harjoitteluun ja kilpailemiseen. Faceitin vahvuus on se että voit liittyä peliin itseksesi ja sivusto tarjoaa sinulle joukkuetoverit, joten pääset pelaamaan kilpailullisilla asetuksilla vaikka joukkue ja kaverit eivät olisi paikalla.

Kun joukkue on kasaantunut ympärille ja on tunne että on valmius lähteä haastamaan itseään kovempia, niin tie huipulle on monivaiheinen. Pohjoismaissa turnaustarjonta on poikkeuksellisen hyvää, etenkin suomessa. Suomessa pelataan PUBG Suomiliigaa (PSL), jota järjestää PUBG Finland. Pohjoismaisille pelaajille on kaikille avoimena tarjolla eri tasoluokissa pelattava Fragleague. Fragleaguen pääsee aloittamaan viikkoturnausten kautta, joista on mahdollisuus edetä liigamuotoisiin turnauksiin ja lopulta kohdata Pohjoismaiden parhaat pelaajat. Myös GLL:n ja challengermoden erilaiset päiväturnaukset tarjoavat taskurahaa parhaille joukkueille ja nämä houkuttelevat ammattilaispelaajia ajoittain paikalle. 

Joukkueet harjoittelevat usein faceit-peleissä tai päiväturnauksissa, mutta euroopassa järjestetään myös scrimejä, eli organisoituja harjoituksia eri tasoisille joukkueille. Näihin scrimeihin pääsee yleensä kutsun kautta kun on menestynyt eri tasoisissa turnauksissa.

Kilpailullisen pelaamisen huippuna toimii PUBG corp:in omat liigat ja turnaukset joissa kohtaavat maanosien ja maailman parhaat joukkueet. Näiden suurien ammattilaisturnausten välissä kärkijoukkueet ottavat osaa muiden turnausjärjestäjien (kuten edellä mainitut PUBG Finland ja GLL) kansainvälisiin turnauksiin. Näistä turnauksista tietoa löydät tapahtumat-sivulta. Useimpiin näistä kärkiturnauksista voi raivata tiensä avointen karsintojen kautta, joten PUBG:issa läpi lyöminen on täysin omissa käsissä. Periaatteessa koko maailman tietoisuuteen voi nousta yhden hyvän turnauksen kautta.

Kuinka edetä kohti ammattilaisuutta?

Periaatteessa on kolme asiaa joita ammattilaisuutta kohti eteneminen vaatii. 

  • Omien tässä ja harrastajan oppaassa listattujen taitojen ja ominaisuuksien kehittämistä siihen saakka että ne ovat aivan maailman huippua.
  • Sopivien joukkuetoverien löytämistä, jotta pääsee pelaamaan kilpaa joukkueena ja kehittämään sitä kautta joukkuepelaamisessa vaadittuja taitoja, sekä tuomaan itseään esille esports yhteisöön.
  • Menestymistä joukkueen tai joukkueiden kanssa jotta ovet avautuvat parempiin joukkueisiin tai joukkue ympärillä kehittyy kohti maailman kärkeä. 

Mikään näistä osa-alueista ei ole helppo saavuttaa ja vain hyvin harvat pääsevät edes pelaamaan korkealla tasolla, puhumattakaan ammattilaisuudesta. PUBG on siitä hyvä peli että siinä on paljon avoimia karsintoja, eri tasoisia liigoja/turnauksia ja paljon yhden illan kestäviä turnauksia, joten pelattavaa riittää myös ihan harrastepelaajalle. Kannattaa siis lähteä siitä lähtökohdasta että haluaa kehittyä ja nauttia pelaamisesta, mikäli se johtaa siihen että pystyy pelaamaan korkealla tasolla niin se on sitten bonus kaiken muun päälle. 

PUBG:in yksi hyvistä ominaisuuksista on se että yhteisö on hyvin tiivis ja pääasiassa ystävällinen. Se johtuu varmasti osittain siitä että joukkueet pelaavat toistensa kanssa illasta toiseen, sillä scrimeissä, turnauksissa ja liigoissa on usein vastassa tutut saman tasoiset joukkueet. Myös se että yhteisö on kohtalaisen pieni ja joukkueiden voimasuhteet vaihtelevat suuresti, tekee yhteisöstä avoimemman sillä koskaan ei tiedä kuka on se pelaaja joka seuraavaksi löytyy rinnalta pelaamasta. Kannattaa siis seurata huippupelaajia streameista tai ottelulähetyksistä ja ottaa oppia. PUBG on peli josta voi oppia joka päivä jotain uutta, joten se että on aktiivinen auttaa suuresti kehittymisessä. Onnea pelikentille ja toivotaan että sinä olet seuraava nouseva nimi joka päästään ottamaan esiin turnaus-ennakoissa!

 

Miika image

Miika

5 maaliskuu 2019
Gdpr Image

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Painamalla mitä tahansa linkkiä sivustollamme, annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle

Lisätietoa
x