Harrastajan opas PUBG-peliin

PUBG Harrastajan Opas

Mikäli PUBG on sinulle vielä uusi peli, suosittelen tutustumaan aloittelijan oppaaseen. Jos pelin perusasiat on jo hallussa, mutta haluat kehittyä pelissä paremmaksi on tämä opas juuri sinua varten. Tämä opas on tarkoitettu auttamaan harrastajaa kehittämään omaa peliään paremmaksi ja löytämään oman paikkansa PUBG-yhteisöstä. Tämä opas keskittyy siihen kuinka voit kehittyä pelaajana paremmaksi ja auttaa ensimmäisten Chicken Dinnerien metsästyksessä. Mikäli sinua kiinnostaa PUBG esports, kannattaa tutustua ammattilaisen oppaaseen

Mitä osa-alueita pelaajan tulee kehittää?

PUBG on hieno yhdistelmä taktista pelaamista, yhteistyötä ja mekaanista osaamista. Kaikkien näiden osa-alueiden kehittäminen on tärkeää jotta voi kehittyä hyväksi pelaajaksi. Yhteistyö on näistä haastavin osa-alue, sillä sen harjoitteleminen on huomattavasti helpompaa kun ympärille on jo kerääntynyt vakio-porukka pelaamaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö yhteistyötaitoja voisi oppia tiettyyn asteeseen asti muutenkin. Joukkueena pelatessa taktinen osaaminen, maaston tuntemus ja kommunikaatio korostuvat. Joukkuepeleissä voi myös ottaa hieman suurempia riskejä, sillä joukkuetoverit voivat vielä nostaa sinut ylös vaikka health menisi nollaan. Jokainen “knockaantuminen”, eli healthin tippuminen nollaan lyhentää aikaa jolloin sinut voidaan palauttaa takaisin peliin. Viholliset voivat myös ampua knockaantunutta pelaajaa ja estää sillä tapaa pääsyn takaisin peliin. 

Yksilötaitojen kehittäminen on tässä vaiheessa kehityskaarta todella tärkeää. Ampuminen, karttojen tunteminen, ajoneuvojen käsittely, ympärillä tapahtuvien asioiden kuunteleminen ja taktinen pelaaminen ovat sellaisia asioita joiden opettelu on omalla vastuulla. Kuitenkin kokeneempien pelaajien kanssa pelaaminen tai näiden pelaamisen katsominen voi auttaa omassa kehityksessä. On aika syventyä tarkemmin kuinka kehittää niitä osa-alueita joihin ei syvennytty aloittelijan oppaassa.

Taktiikka pelin aikana

Taktiset valinnat alkavat jo ennen lentokoneeseen astumista. Lentoreitti määrittää mitkä alueet ovat järkeviä laskeutumisen kannalta. Yleensä pelaajat laskeutuvat joko suosittuihin loottaus-kohteisiin tai ajoneuvoille. Varman päälle pelatessa voi toki liidellä kauemmaksi lentoreitiltä, mutta silloin yleensä antaa tasoitusta muille pelaajille ajallisesti. Tietenkin laskeutumispaikka on tärkeä taktinen valinta, sillä parempi lootti tietää helpompaa peliä, mutta myös sitä että alueella on todennäköisesti enemmän vihollisia. 

Kun haluttu varustetaso on saatu kerättyä tai kun pelialueen raja alkaa lähestymään on aika edetä haluamaansa sijaintiin pelialueella. Tämä on seuraava tärkeä taktinen valinta. Pelialueelle mennessä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Ensinnäkin se että jos alue on kartan jossakin laidassa, niin luultavasti sillä sivustalla jonka puolelle jää eniten karttaa pelialueen ulkopuolelle on enemmän pelaajia kuin muilla laidoilla. Toiseksi se että lentokoneen lentoreitin läheisyyteen laskeutuu enemmän pelaajia kuin muuhun osaan karttaa, joten lentoreitin läheisyydessä on paljon suurempi todennäköisyys kohdata vihollisia kuin muussa osassa pelialuetta. Kolmantena asiana on se että vaikka uusi pelialue muodostuu pääasiassa satunnaisesti ympyrän sisälle, niin lähempänä keskustaa olet todennäköisimmin sisällä seuraavalla pelialueella. Pelialueen keskellä toisaalta on myös suurempi todennäköisyys kohdata vihollisia. Neljäs huomioon otettava asia on liikkuminen pelialueelle. Jalan liikkuminen on paras tapa mikäli haluat liikkua huomaamattomasti, mutta se on huomattavasti hitaampaa kuin ajoneuvoilla ja avoimilla alueilla juokseminen on riski mikäli joku huomaa sinut. Ajoneuvot ovat nopea tapa liikkua alueelle ja ne tarjoavat suojaa luodeilta, mutta ne pitävät kovaa ääntä ja niihin osuminen on lähietäisyydeltä helppoa. Nämä neljä kohtaa kun ottaa huomioon, niin muodostuu suunnitelma pelialueelle siirtymisen ja sinne asettumisen suhteen. Yleensä ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan päätös muodostuu tilanteesta ja omasta pelityylistä riippuen. 

Mitä pienemmäksi alue kutistuu niin tärkeämmäksi muodostuu se millaisessa sijainnissa olet, sillä todennäköisyys kasvaa siihen että lähistöllä on muitakin pelaajia. Haluat pysyä suojassa vihollisen hyökkäykseltä, mutta samalla kerätä korvien ja silmien avulla tietoa ympäristöstä. Yksi tärkeitä oppeja on se että aina kun on mahdollisuus että joku näkee sinut, niin et koskaan pysähdy paikoillesi. Toisaalta jos haluat pysyä piilossa muilta, niin silloin et liiku lainkaan sillä kaikki liike aiheuttaa ääntä ja liike on helpompi havaita. Lähtökohtaisesti on tärkeää tietää mahdollisimman paljon vihollisten sijainnista ja liikkeistä, etenkin jos pystyt hyödyntämään sitä liikkumalla vihollisen näkemättä tai yllättämään vihollisesi.

Strategia on suuri osa peliä, mutta lähtökohtaisesti joudut kuitenkin myös taistelemaan voittaaksesi. Mitä vakavammaksi harrastuneisuus etenee, niin sitä tärkeämmäksi muodostuu myös ampumis- ja taistelutaidot. Näitä taitoja voi harjoitella esimerkiksi pelin harjoittelu-pelimuodossa, pudottautumalla suosittuihin sijainteihin tai pelin aikana hakeutumalla ammunnan ääntä kohti kolmanneksi osapuoleksi. Tärkeintä on että aseet ja niiden käyttäytyminen ammuttaessa tulee tutuksi. Ja tietenkin se kun laittaa tähtäimen pään kohdalle ja painaa liipaisinta on yleensä toimiva yhdistelmä.

Kuinka kehittää omaa peliä?

Kartan lukeminen

Karttojen tunteminen on yksi tärkeimpiä taitoja, sillä tiukassa paikassa ei ole aikaa jäädä katselemaan ympärilleen tai avata karttaa etsiessä sopivaa paikkaa suojautua. Monesti rakennuksiin pääseminen on mahdotonta, riskialtista tai typerää, joten pelaajan on hyvä tietää mitkä kuopat, mäet, puut ja kivet ovat suojaisia paikkoja mihinkin suuntaan katsottaessa. Pelatessa kannattaakin tarkastella jokaista maastonmuotoa tulevaisuutta ajatellen, vaikkei se kyseiseen peliin olisikaan sopiva paikka asettua. Huomionarvoista on myös että monilla kuopilla, taloilla ja kartan alueilla on omat spesifit nimensä ja näiden oppiminen vie oman aikansa. Oppimista ei myöskään helpota se että samalla kohteella voi olla eri nimi eri kielissä ja peliporukoissa. 

Kartan tunteminen on myös erittäin tärkeää ajoneuvoilla liikkuessa. Ajoreitit on hyvä osata ulkoa, sillä ajaessa ei kerkeä liiemmin karttaa tutkia tai auto on hyvin nopeasti katollaan. Myös sen tunteminen mitkä reitit ovat todennäköisyyksiltään turvallisempia kuin toiset on tärkeä oppia ja oikean reitin valinta onkin iso osa pelin taktista puolta. Pelaajan tulee usein löytää turvallinen paikka kartalta paitsi itselleen, myös ajoneuvolleen. Tuhottu ajoneuvo voi estää seuraavan siirtymisen paikasta toiseen.

Pelin aikana kartan käyttö on tärkeää myös kommunikaation kannalta. Pelaajat voivat merkitä karttaan omalla värillään sijainteja ja usein vihollisten sijainnit kerrotaan joukkueelle karttaan merkitsemällä. Karttaan merkitsemistä käytetään myös seuraavan sijainnin, ajoreitin, ajoneuvojen, aseiden/varusteiden tai minkä muun tahansa pelille merkittävän asian merkitsemiseen. 

Aseiden,kranaattien ja ajoneuvojen käyttö

Lienee itsestään selvää että ampumataito on tärkeää kun aletaan pelaamaan kilpaa. PUBG on kiehtova peli, koska et voi tietää millä aseella tulet pelaamaan joten pelaajan tulee hallita periaatteessa jokainen ase mitä pelialueelta löytyy. Luonnollisesti pelaajille muodostuu omat lempiaseensa joiden hallinta on muita parempaa ja joukkueet pyrkivät jakamaan aseensa niin että jokaisella on aseet jotka ovat mukavuusalueella. Aseiden lisäksi myös aseisiin lisättävät osat ja tähtäimet vaihtelevat. Tottuminen jokaiseen aseen suulle laitettavaan lisäosaan, kahvaan ja tähtäimeen on haastavaa ja vie aikaa. Tähän training mode on erittäin hyvä työkalu, sillä siellä voi valita haluamansa aseen, lisäosat ja tähtäimen. Tämän jälkeen voi suunnata ampumaradalle kokeilemaan eroja eri aseiden ja lisäosien suhteen. Kannattaa kuitenkin muistaa että parhaankaan ampujan ei kannata ampua jokaista mahdollista vihollista. Joskus hiiviskely ja oman sijainnin salassa pitäminen on parempi ratkaisu, puhumattakaan siitä tosiasiasta että jos näet ampua jonkun, tämä henkilö pystyy ampumaan myös takaisin.

Joukkuepeleissä, etenkin kilpapeleissä, kranaattien merkitys on todella suuri. Käsikranaateilla voi aloittaa hyökkäyksen, pysäyttää vihollisen puskun, vahingoittaa suojan takana olevia vihollisia, viimeistellä knockatun vihollisen ja ylipäätään tehdä paljon vahinkoa oikein käytettynä. Käsikranaattien käyttö erottaa monesti loistavan pelaajan hyvästä pelaajasta. Savukranaatit sen sijaan tarjoavat näkösuojaa jotta pelaajat voivat piiloutua, liikkua pienemmällä riskillä paikasta toiseen tai taistella vihollista vastaan avoimella. Tietenkin savukranaatteja voi käyttää myös vihollisen näkyvyyden poistamiseksi tai vihollisen hämäämiseksi. Molemmat näistä kranaateista vaativat taitoa ja oikeaa ajoitusta. Sokaisukranaattia käytetään lähinnä vihollisten hämäämiseen ja rakennuksia kohtaan hyökätessä. Molotovin coktailia käytetään vihollisten pakottamiseen pois suojasta ja rakennuksiin hyökätessä. Yleisesti käsikranaatilla voi toteuttaa saman kuin molotovin coktaililla, mutta tuli toimii hyvänä välineenä jos käsikranaattia ei ole käytettävissä. Valokranaatti on myös taistelutilanteissa hyödyllinen apukeino, sillä se harhauttaa vastustajaa ja vaikuttaa tämän näköön ja kuuloon. PUBG on pienten marginaalien peli, joten mikä tahansa kranaatti voi olla taistelun suunnan muuttava tekijä.

Ajoneuvojen tunteminen ja hallitseminen niin maan pinnalla kuin ilmassa on erittäin tärkeää. Mikäli auto kaatuu, pyörähtää tai törmää kesken siirtymän, on pelaaja tai koko joukkue suurissa ongelmissa. Pelialueiden maasto on täynnä maastonmuotoja ja esteitä, joten virheiden tekeminen ajoneuvoilla on erittäin helppoa mikäli ajamiseen ei keskity. Myös sen oppiminen milloin ajoneuvosta voi poistua vahingoittumatta on tärkeää. Toinen tärkeä asia on tuntea alue niin että tietää mistä ajoneuvolla on mahdollista ajaa. Korkealla tasolla pelatessa pyritään siihen että jokaisella on oma ajoneuvo, joten kukaan ei voi luottaa siihen että voi aina istua jonkun muun kyydissä.

PUBG:n mentaalinen puoli

PUBG on henkisesti raskas peli ja se vaatii monenlaisia taitoja. Ensimmäinen asia joka tekee pelistä raskaan on se että 35 minuuttia kestävän ottelun aikana ei ole hengähdystaukoja. Monissa esports-pelissä on jonkinlaisia taukoja kun odottelet hahmosi syntymistä uudelleen tai seuraavan kierroksen alkamista. PUBG on kuitenkin peli jossa hyppäät saarelle kymmenien muiden pelaajien kanssa ja joudut olemaan varuillasi siihen saakka että joko kuolet tai voitat ottelun. Pelin henkinen vaativuus vain kasvaa pelin edetessä ja jokainen joka on ollut viimeisten elossa olevien joukossa tietää sen jännityksen tunteen kun taistelette voitosta yksi vastaan yksi. Voittaminen siinä tunnetilassa on yksi asioista joka vetää pelaajia uudestaan ja uudestaan PUBG:n pariin. Toisaalta häviäminen yli puolen tunnin yhtäjaksoisen keskittymisen jälkeen voi nostaa pintaan suuria turhautumisen tunteita. Jo sekin että loottaat 10 minuuttia ja kuolet koska joku odottaa sinua talon nurkassa, on järjestänyt väijytyksen ajoreitillesi tai löytää sopivan kulman tarkkuuskiväärilään on turhauttavaa. Pettymyksen tunteiden ja turhautumisen käsitteleminen on tässä pelissä erityisen tärkeää, jotta seuraavaan otteluun voi lähteä jälleen mieli kirkkaana. Etenkin tämä taito korostuu kun pelaat duo- tai squad-pelejä ja helposti turhautuminen purkautuu joukkuetovereihin. 

Se että jaksat pysyä keskittyneenä ja seuraamaan ympäristöäsi yhtäjaksoisesti koko pelin ajan, useita pelejä peräjälkeen vaatii harjoittelua ja se tulee pitkälti toistojen kautta. Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että oma mieli pysyy kirkkaana ja tarvittaessa pitää taukoja otteluiden välillä jotta tilanteen saa nollattua. PUBG on kestävyyspeli, sillä turnauksissa joukkueet pelaavat usein 4-8 ottelua peräjälkeen saman illan aikana. Ja ottelupäiviä on usein useampia peräjälkeen. Se on vaativaa henkisesti ja vaatii hyvää valmistautumista jotta pelivire pysyy vahvana koko ottelupäivän ja turnauksen ajan. 

Missä harjoitella?

Ampumisen harjoittelemiseen kannattaa suunnata joko Training modeen tai hypätä normaalipeleissä suosituille alueille ja alkaa taistelemaan. Ampumataito on tärkeässä roolissa PUBG:ssa, mutta se ei missään nimeessä ole ainoa taito jota tarvitaan voittamiseen. Kun omia taitoja vielä kehittää, on normaalipelit oikea paikka pelaamiselle. Se myös tarjoaa monipuolisen alustan harjoittelulle, sillä ampuminen, kartan tuntemus, ajoneuvojen käyttö ja taistelutaktiikat kehittyvät kaikki pelien aikana. Kannattaa myös pelata duo- ja squad-pelejä, sillä niiden pelaaminen eroaa yksin pelaamisesta kohtalaisen paljon. Jos haluat edetä kilpapelaajaksi, on suurin osa turnauksista squad-pelimuodossa, joten ryhmätyötaitojen oppiminen alusta alkaen on hyödyksi. PUBG:ssa on myös erilaisia vaihtuvia pelimuotoja, jotka ovat yleensä nopeatempoisia ja toimivat etenkin ampumisharjoitteluun kätevinä välineinä tuoden samalla vaihtelua normaaliin arkeen.

Kun taidot ovat alkaneet kehittyä, on mahdollista edetä ranked-pelimuotoon. Voit myös pelata Faceit-alustan ladderia tai GLL-alustan miniturnauksia. Kaikissa näissä pääset pelaamaan säännöillä joilla pelataan myös kilpapelit. Nämä säännöt eroavat normaalipelien säännöistä sillä että alueet lähtevät liikkeelle nopeammin, mutta ne liikkuvat hitaammin, sekä lootti on pääosin parempaa. Myös muita muutoksia näissä säännöissä on ja ne muuttuvat jatkuvasti kilpailullisen puolen kehittyessä. 

Kuinka kehittyä eteenpäin?

Kun tämän oppaan sisältö on sisäistetty ja haluat siirtyä kohti kilpapelaamista, on aika siirtyä ammattilaisen oppaaseen. Parhaiten tämän oppaan opit saa sisäistettyä toistojen kautta, eli pelaamalla. Kannattaa myös kiinnittää huomiota tämän oppaan sisältöön kun katsot streamaajia, youtube-videoita ja ottelulähetyksiä, sillä huomaat varmasti että nämä pelaajat ovat keskittyneet uransa varrella samojen taitojen kehittämiseen. Esports Vikings haluaa toivottaa onnistuneita ja Chicken Dinnerien täyteisiä harjoituksia! Nähdään pelikentillä.

 

Miika image

Miika

5 maaliskuu 2019

Gdpr Image

We use cookies on this site to enhance your user experience.

By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies

x